11 mars 2015

Det merkelige


Når vi ikke helt vet, når vi overraskes, når det kanskje stikker et sted eller varmer et annet - kanskje er det da vi har møtt det merkelige?

13 februar 2015

Den andre


Hvem er den andre?
Kan vi forstå den andre ut i fra oss selv?

Levinas kritiserer  av det han kaller ”ego-logien” i vestlig filosofi, der den Andre, det andre subjektet, blir en slags reduksjon av en selv fordi  det kan føre til en mangelfull forståelse av den andre.  Å tolke den andre i lys av en selv og at det kan krenke verdigheten til de vi står overfor...

"Å kjenne på om erten kan smerte"

11 februar 2015

Det kategoriske

Forskjellighet er noe vi kan like og mislike.

I følge Kristeva gir det oftest en følelse av trygghet å plassere omgivelsene rundt oss i kategorier og dikotomier fordi det holder det kaotiske på avstand og det ordner virkeligheten for oss, men det må ikke være sånn, hevder hun (2008).09 februar 2015

Det overflødige

Må vi fylle alle begre i tilfelle vi skulle trenge det?

Kan vi vente og se om det kan være overflødig?

Derrida er opptatt av "det av i morgen" (Derrida i Biesta, 2013).

Hvis vi er for travle til å fylle begre, er det vanskelig å få plass til det vi kanskje venter på skal komme.


07 februar 2015

Det skrøpelige

I bevissthetens utkantområder kan vi dumpe borti litt slagg.

Hvis andres annerledeshet uroer oss, kan vi være nærmere slagget enn vi er komfortable med.Kristeva ser en sammenheng mellom om det vi tenker i det stille og det som skjer på samfunnsnivå (2008). Å skape et bedre samfunn for alle, vil kreve noe opprydningsarbeid.

Det skremmende

under bro
Hva skremmer oss?

Alphonso Lingis har skrevet om hvordan den andres anneledeshet kan uroe oss (Lingis, 1994).

http://www.amazon.com/gp/product/0253208521/ref=cm_cr_notf_fhv_prd#customerReviews

Hvem skremmer oss?
Mennesker vi ikke umiddelbart forstår?
I forhold til å nå fram til den andre, skiller Kristeva mellom det symbolske språket som vi vanligvis bruker og det semiotiske, et mer urmenneskelig språk (Kristeva, 2008). Lingis omtaler dette som forskjellen mellom å snakke med sin rasjonelle stemme og ens unike stemme (1994). Noen ganger kan situasjoner kreve det siste av oss...
06 februar 2015

Det (u)menneskeligeBloggen kan ha oppdragende effekt.

Ved mistanke for stor dosering, sørg for å skaffe noe som kan  nøytralisere effekten!

Nøytralisering av vår menneskelige og moralske impuls er et underliggende tema hos Bauman (2005). Det er vanskeligere å få øye på det umenneskelige i dag, fordi "It includes our deliberate forgetting of the Other..." (Bauman & Donskis, 2013, s. 10)